5 & 6 Sociale en technische wetenschappen

In de studierichting Sociale en technische wetenschappen verken je de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarbinnen. De studierichting is opgebouwd met de componenten natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie. Bij het leren zijn verbondenheid, groei en leren in samenhang belangrijke uitgangspunten.

natuurwetenschappen: Je bestudeert onderwerpen uit biologie, fysica en chemie niet louter abstract en theoretisch. De theorie wordt afgeleid of verduidelijkt met demo-experimenten en met enkele experimenten die je zelf mag uitvoeren. De onderdelen biologie, fysica en chemie worden, waar mogelijk, in samenhang bestudeerd.

sociale wetenschappen: Het verkennen van eigen mogelijkheden, verduidelijken van leerprocessen (geheugen, intelligentie, leren), passend communiceren in verschillende situaties, menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren, omgaan met je rechten en plichten als jongere, verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen.

In de studierichting ontwikkel je volgende competenties (samenhang van kennis, vaardigheden en
attitudes in een concrete situatie):

 • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuur-wetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
 • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren (plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren).
 • binnen een welomschreven opdracht een maaltijd/gerecht voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden.
 • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep.
 • eigen leren/studieloopbaan in handen nemen.

Profiel

 • Ik heb een brede interesse in mens en maatschappij.
 • Ik ben sociaal voelend.
 • Ik kan een grote creativiteit aan de dag leggen.
 • Zelfstandig werken en met verantwoordelijkheidszin in groep opdrachten tot een goed einde brengen zijn enkele van mijn vaardigheden.
 • Ik durf mijn doen en handelen kritisch bekijken en sta dus open voor zelfreflectie.
 • Natuurwetenschappen studeren vind ik leuk.
 • Ik ben ordelijk en kan nauwkeurig werken.
 • Ik werk graag met mijn handen.
 • Voor een groep staan en een presentatie geven schrikt mij in geen geval af.

Toekomst

 • Zevende specialisatiejaar BSO: begeleider in de kinderopvang, kinderzorg, organisatieassistent, thuis-en bejaardenzorg, verzorgende;
 • Se-n-Se: animatie in de ouderenzorg, internaatswerking, leefgroepenwerking;
 • HBO 5: verpleegkunde, assistent in de psychologie, maatschappelijk werk;
 • professionele bachelor:
  onderwijs: kleuter-, lager en secundair onderwijs;
  gezondheidszorg: biomedische laboratoriumtechnologie, ergotherapie, logopedie, medische beeldvorming, orthopedie, voedings-en dieetkunde, verpleegkunde;
  sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie.

Welkom bij STW in de 3de graad!

 

Voorbeeld van een integrale opdracht