5 & 6 Office en Logistics

In de tweede graad zijn er drie belangrijke vaardigheden waaraan je moet werken: je communicatieve vaardigheid, de bedrijfsgerichte component en de ICT-vorming. In de communicatieve component train je de basisvaardigheden van communicatie, in functie van het werken in de administratie. Daarnaast leer je in de bedrijfsgerichte component: werken met documenten, inzicht krijgen in de goederen- en documentenstroom en oefenen van de basistaken van een administratief medewerker en een retailmedewerker. Tot slot is er in de ICT-vorming veel aandacht voor tekstverwerking, rekenbladen, gegevensbladen en presentatietechnieken, telkens met het oog op een administratieve en retailcontext.

In de derde graad komen vier vormingscomponenten aan bod. Er is uitgebreide aandacht voor de zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels. Verder krijg je een basisvorming tot administratief medewerker. Je staat dan in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren van de correspondentie en het uitvoeren van secretariële en administratieve taken. Het ondersteunen van vergaderingen en evenementen behoort eveneens tot je takenpakket. In een derde component krijg je een vorming tot logistiek medewerker. Tot slot krijg je een verdere diepgaande en geïntegreerde ICT-vorming. Je leert de ICT-vaardigheden op een interne werkplek en via stages in een bedrijf.

Het specialisatiejaar Logistiek leidt tot een diploma secundair onderwijs. Je krijgt er, naast een beperkte algemene vorming, een praktijkgerichte opleiding die wij willen realiseren met enkele peterbedrijven uit de logistieke sector. Je leert er alle taken uitvoeren die zich in de loop van de logistieke goederenstroom aanbieden. Verder leer je binnen een veilige magazijnomgeving werken met motorisch aangedreven transportmiddelen (attest heftruckchauffeur). Het leerproces gebeurt in belangrijke mate op de werkvloer via werkplekleren en stages.

Profiel

 • Mijn bureau is een ordelijke plek: officiële documenten hebben een vaste plaats in mappen.
 • Mijn computer heeft een ordelijke en duidelijke structuur voor de opgeslagen documenten.
 • Ik doe graag uitvoerend administratief werk.
 • Het ligt mij om te werken volgens een vooraf afgesproken procedure.
 • Werken in team- en groepsverband is voor mij geen probleem.
 • Ik kan een eenvoudig zakelijk gesprek voeren in het Nederlands, het Frans en het Engels

Toekomst

 • Na het zesde jaar kan je in het zevende specialisatiejaar je diploma secundair onderwijs behalen. Je kan ook gaan werken als administratief of logistiek medewerker.
 • Na het zevende specialisatiejaar:
  - zeer grote kans op tewerkstelling;
  - aanvullend specialisatiejaar TSO;
  - professionele bachelor: Bedrijfsmanagement, Office management, Onderwijs.