3 Organisatie en logistiek (A)

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Je krijgt basistheoretische inzichten, eigen aan je studierichting en je leert de wereld van de organisatie en logistiek kennen vanuit concrete situaties. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer zelfstandig te worden en je kan effectief handelen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je krijgt inzicht in de werking van ondernemingen en je ontwikkelt competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.

Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk. Je verwerft ook digitale competenties die nodig zijn binnen het bedrijf vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Accenten

• Uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen
• Administratieve vaardigheden in functie van onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderingen en events
• Uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren
• Communicatieve vaardigheden in functie van onthaal en verkoop
• Frans en Engels

Toekomst

Een specialisatiejaar zorgt voor een grotere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt:
• Commercieel-assistent
• Klantcontactmedewerker
• Logistiek assistent magazijn

Je kan meteen aan de slag als:
• Magazijnier
• Winkelverkoper
• Administratief medewerker onthaal