3 Maatschappij- en welzijnswetenschappen (DG)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting. Inzicht verwerven in complexe leerinhouden, verbanden leggen hiertussen en logisch redeneren zijn competenties die je zeker wil leren. Je wordt opgeleid om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.

Je combineert zo een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Zo maak je kennis met de klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Accenten

• Filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie
• Sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van  ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

Toekomst

Na de derde graad ben je goed voorbereid op verder studeren in een academische bachelor gebonden aan het domein of een brede professionele bachelor. Enkele voorbeelden:
• Academische bachelor sociale gezondheidswetenschappen
• Academische bachelor pedagogie, psychologie
• Professionele bachelor binnen het brede domein van de gezondheidszorg
• Professionele bachelor binnen gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind, sport en bewegen)
• Professionele bachelor onderwijs
• Professionele bachelor sociaal-agogisch werk