3 Maatschappij en welzijn (D/A)

De studierichting Maatschappij en welzijn combineert theorie en praktijk. Als leerling leer je hier vanuit concrete contexten binnen het maatschappelijk domein. Je verdiept en overstijgt de praktische kant van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je wordt opgeleid om effectief te handelen en om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om de praktijk te realiseren.

In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie (functies van het lichaam) en anatomie (bouw van het lichaam). Op basis daarvan leer je vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maakt graag kennis met doelgroepen in functie van je studieloopbaan.

Accenten

• Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
• Sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s
• Indirecte en directe (logistieke) zorg
• Expressie

Toekomst

Verder studeren:
• Professionele bachelor in de gezondheidszorg (met uitzondering van medische laboratoriumtechnologie)
• Professionele bachelor in gecombineerde studierichtingen (pedagogie van het jonge kind)
• Professionele bachelor onderwijs
Je kan meteen aan de slag als:
• Zorgkundige
• Verzorgende
• Kinderbegeleider baby’s en peuters
• Kinderbegeleider schoolgaande kinderen