3 Biotechnologische STEM-wetenschappen (DG)

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting. Je combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardigheden in praktische toepassingen. Je toont inzicht in complexe leerinhouden, legt verbanden tussen die leerinhouden en kan logisch redeneren binnen de focus van deze studierichting.

Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt vanuit de wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen. Je ziet het als een uitdaging om analytisch en inzichtelijk te denken en om zo een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen. Je wil processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.

Accenten

• Biologie (B+S): belang micro-organismen
• Chemie (B+S): reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
• Fysica (B+S): elektromagnetisme, mechanica (kracht en verandering van beweging, zwaartekracht en veerkracht, druk, statica, energieomzettingen), thermodynamica (gaswet, warmte)
• STEM-engineering
• Onderzoeks- en labovaardigheden
• Verdiepte basisvorming (VB) wiskunde

Toekomst

Na de derde graad ben je goed voorbereid op verder studeren in een academische bachelor gebonden aan
het domein of een brede professionele bachelor. Enkele voorbeelden:
• Academische bachelor: Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie
• Academische bachelor in de Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie)
• Academische bachelor Biomedische wetenschappen
• Professionele bachelor in het domein van Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie)
• Professionele bachelor in de Gezondheidszorg
• Professionele bachelor Onderwijs