3 Biotechnieken (D/A)

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten. Je verdiept en je overstijgt de praktische kant van de studierichting door brede theoretische inzichten te verwerven. Je leert effectief te handelen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijne motoriek helpt je om de praktijk goed te realiseren.

In chemie en biologie worden er via laboratoriumoefeningen praktische competenties van de toekomstige labomedewerker ontwikkeld. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere tewerkstelling in de industrie. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Je slaagt erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen. Je verdiept je in de uitvoering van technieken in technisch complexe omgevingen.

Accenten

• Chemie (B+S): verband structuur en eigenschap van stoffen, classificatie anorganische en eenvoudige
organische stoffen, chemische formules en reactievergelijkingen opstellen, stoichiometrisch rekenen
• STEM-geïntegreerd probleemoplossen
• Wiskunde: beschrijvende statistiek, goniometrie en vectoren
• Labovaardigheden chemie en biologie
• Toegepaste fysica voor de operator van morgen
• Proces- en productietechnologie: fluïdomechanica van pneumatische en hydraulische systemen, thermodynamica, meettechniek, werking en sturing van productie- en procesinstallaties, veiligheids- en kwaliteitszorg

Toekomst

Verder studeren:
• Professionele bachelor binnen het domein van biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie (chemie)
• Professionele bachelor onderwijs

Je kan meteen aan de slag als:
• Labotechnisch medewerker
• Laboratoriumassistent
• Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie