3 Bedrijfswetenschappen (DG)

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je leert verbanden leggen, logisch en kritisch redeneren binnen maatschappelijke en economische contexten. Je krijgt inzicht in complexe leerinhouden.

Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om je vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Je behandelt in de tweede graad 5 grote economische thema’s: de economie als systeem (kringloop), de consument en producent in relatie tot de economische wereld, de marktwerking en de rol van de overheid en de organisatie, internationale handel en economische relaties en tot slot de werking van ondernemingen en organisaties.

Accenten

• Economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie
• Bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
• Wiskunde: verdiepte basisvorming (VB)

Toekomst

Na de derde graad ben je goed voorbereid op verder studeren in een academische bachelor gebonden aan
het domein of een brede professionele bachelor. Enkele voorbeelden:
• Academische bachelor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
• Professionele bachelor binnen het brede domein Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
• Professionele bachelor in gecombineerde studiegebieden binnen de sociaal-economische wetenschappen
• Professionele bachelor Onderwijs