4 Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component. De taalvakken bereiden voor op praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.

Deze richting steunt op de volgende pijlers:
- theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica;
- een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid;
- sterk wiskundig inzicht en de nodige ICT-vaardigheden voor het verwerken van meetresultaten uit het labo en het simuleren van processen;
- concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de techniek en de wetenschappen worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Profiel

 • Als ik moet kiezen tussen een tekst voor geschiedenis ontleden of een wetenschappelijke tekst instuderen, dan kies ik zeker voor de wetenschap.
 • Ik ben mij bewust van de impact van experimenten op natuur en milieu.
 • Hoeveelheden afmeten of lengtematen opmeten doe ik met uiterste precisie.
 • Elke dag een paar uur studeren is voor mij geen probleem.
 • Op National Geographic Channel kies ik eerder voor wetenschappelijke programma’s.
 • Als ik een insect zie dat ik niet ken, zoek ik het op.
 • Ik vind het boeiend om wetenschappelijke experimenten uit te voeren.
 • Het is geen probleem om na het secundaire onderwijs nog enkele jaren in het hoger onderwijs te studeren.
 • Statistieken en cijfers zeggen mij meer dan lange teksten.

Toekomst

 • Se-n-Se: Apotheekassistent, Chemische procestechnieken;
 • HBO5: Biotechnologie, Chemie, Chemie en textiel, Cosmetische wetenschappen;
 • professionele bachelor:
  Industriële wetenschappen en technologie: chemie, milieuzorg
  Onderwijs: kleuter-, lager, secundair onderwijs (wiskunde, wetenschappen)
  Gezondheidszorg: biomedische laboratoriumtechnologie, ergotherapie, medische beeldvorming, voedings- en dieetkunde, verpleegkunde
  Sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie
 • master: is mogelijk voor de wiskundig en wetenschappelijk sterke leerling.

TW Op onderzoek!

STEM 3TW