Leerlingenbegeleiding

IKSO is een leerlinggerichte school. Dit betekent dat voor ons élke leerling belangrijk is.

Onze leraars zijn dan ook zeer betrokken, ze staan figuurlijk kort bij de leerlingen. Als je een tijdje op onze school rondloopt, heb je dat meteen in de gaten. De leraars proberen jou als leerling op een echte manier te leren kennen en dat voelt fijn aan.

We proberen daarom ook allemaal te werken aan een aangenaam klasklimaat en ook schoolklimaat. We vinden het belangrijk dat je ook graag naar school komt. We leggen nadruk op verbinding en contact: het is belangrijk dat leraars en leerlingen mekaar leren kennen. Dan hebben we ook wat meer respect voor elkaar en kunnen we wat meer van mekaar verdragen. We spreken uit ervaring. Het is fijn als je klas groeit naar een hechte klas met betrokken leraars. Leerlingen die bij ons naar school gaan, geven aan dat het vertrouwd aanvoelt, dat ze kunnen zijn wie ze echt zijn en dat ze zich niet anders hoeven voor te doen dan ze zijn.

Naast de vakleraars, heb je altijd twee klasleraars. Deze klasleraars zijn extra om jouw klas bekommerd. Ze willen dus ook dat het met jou allemaal goed loopt. Als je het echter moeilijk hebt met studeren of als je niet weet hoe je met de leerstof aan de slag moet, dan vangen de klasleraars die signalen vrij snel op. Ook als je je niet goed in je vel voelt, als je persoonlijke zorgen hebt, als het moeilijk klikt met je klasgenoten of als je thuis doorheen een moeilijk periode gaat, zijn de klasleraars er om jou te helpen. Spreek hen gerust aan! Bij ons is elke leraar en klasleraar eigenlijk een begeleider.

Zijn je zorgen wat groter, heb je behoefte aan een luisterend oor, een echte babbel en wat tips, dan kan je als leerling van de tweede graad een plusleraar contacteren. De plusleraars bij ons op school nemen uitgebreid de tijd om met jou in gesprek te gaan. Samen kunnen jullie dan kijken hoe de zorgen verminderd kunnen worden.

In IKSO zijn er ook drie leerlingenbegeleiders en één leerbegeleider, zij hebben ervaring in het omgaan met zorgen, dus bij hen kan je ook terecht. Zij zoeken stapsgewijs uit hoe ze jou kunnen helpen om jouw persoonlijke zorgen, de zorgen om thuis of over de klas of je leerzorgen aan te pakken. Ze gaan individueel met jou aan de slag of soms via groeps- of klasgesprekken. Indien nodig overleggen ze ook met andere betrokkenen.

Onze leerlingenbegeleiders en leerbegeleider, kan je net zoals je klasleraars en plusleraars heel vlot bereiken. Wij vinden het in IKSO heel gewoon dat je ons een mailtje stuurt, dat je ons rechtstreeks aanspreekt of via een andere leerling of leraar. Je krijgt zeer snel een antwoord en we stellen een moment voor om in gesprek te gaan. Het kan heel goed doen om je hart te luchten en je probleem te delen.
We zoeken vooral samen naar mogelijkheden of soms naar aanpassingen. Ook jouw ouders kunnen bij ons terecht om een leerzorg of andere zorg te melden en te bespreken.

We vinden het heel belangrijk dat jij of je ouders openlijk naar ons communiceren hoe het met je gaat, op die manier kunnen we er ook rekening mee houden. We verwachten van jou en je ouders een engagement zodat we vlot kunnen samenwerken want we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: dat het goed gaat met jou en dat je je goed kan ontwikkelen binnen je mogelijkheden!

Als je zorgen nog meer specifiek zijn, kunnen we mits overleg, eventueel het CLB inschakelen. Ook jij of je ouders kunnen rechtstreeks het CLB contacteren als jullie dat wensen. In bepaalde gevallen overleggen de leerlingenbegeleiders ook met jouw psycholoog of arts als jullie dat wensen.

Heb je nog vragen, wil je graag eens overleggen, laat het ons gerust weten. Samen zorgen we ervoor dat jouw schoolloopbaan een aangenaam traject wordt! Welkom in IKSO!

De leraars, klasleraars, plusleraars, leer- en leerlingenbegeleiders.